Tricks and Tips /style>
जगभरातील डिजिटल क्रांतीने शिक्षणाचे संदर्भ बदललेले आहेत. सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात शिक्षण व तंत्रज्ञान यांचा समन्वय अतंत्य आवश्यक आहे.कठिण संकल्पना सोप्या करून सांगण्याबरोबर शिक्षणातील सर्वाधिक समस्यांचे उत्तर तुम्हाला तंत्रज्ञानात सापडेल.

Saturday, 27 August 2016

                           मागे वळून पाहताना...
इंटरअक्टीव ई लर्निंग मधील विशेष कामगिरीबद्दल  सत्कार करताना मा.बी.राधाकृष्णन  (मुख्य कार्यकारी अधिकारी),जि.प.जालना.


इंटरअक्टीव ई लर्निंग मधील विशेष कामगिरीबद्दल सत्कार करताना मा.राजेश टोपे (मा.उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री,महाराष्ट्र. )

मा.नंदकुमार साहेब ( प्रधान शिक्षण सचिव ) यांच्या हस्ते सन्मानपत्र ...
मा.गोविंद नांदेडे साहेब ( शिक्षण संचालक,महाराष्ट्र ) यांच्या हस्ते सन्मानपत्र 
मा.सुसर साहेब ( शिक्षणाधिकारी,प्राथमिक) यांच्या हस्ते सन्मानपत्र ...
मा.श्रीम.धुपे मॅ डम ( गटशिक्षणाधिकारी) यांच्या हस्ते सन्मानपत्र 


मा.दिपक चौधरी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी),जि.प.जालना यांच्या हस्ते उपक्रमांच्या Android App चे उद्घाटन करताना..

शिक्षणाची वारी


मा.गटशिक्षणाधिकारी (पं.स.अंबड,) यांच्या हस्ते सत्कार स्विकारताना..
मा.भिमराव डोंगरे(मा.शिक्षण सभापती,जि.प.जालना) यांच्या हस्ते सत्कार स्विकारताना...
मा.अवधूत खडके (जिल्हापरिषद सदस्य, जि.प.जालना,) यांच्या हस्ते सत्कार स्विकारताना...
मा.प्रा.भागवत कटारे (प्रा.मस्योदरी शिक्षण संस्था) यांच्या हस्ते सत्कार स्विकारताना...