Tricks and Tips /style>
जगभरातील डिजिटल क्रांतीने शिक्षणाचे संदर्भ बदललेले आहेत. सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात शिक्षण व तंत्रज्ञान यांचा समन्वय अतंत्य आवश्यक आहे.कठिण संकल्पना सोप्या करून सांगण्याबरोबर शिक्षणातील सर्वाधिक समस्यांचे उत्तर तुम्हाला तंत्रज्ञानात सापडेल.

ई लर्निंग साधने

             1)  संगणक व प्रोजेक्टर                                                                                  
        

  यात १)  प्रोजेक्टर  ) CPU  OR  Laptop   3) Mouse & KeyBoard 4)Sound इ. चा समावेश होतो. हे सर्वात स्वत ई लर्निंग साधन आहे.          ---     खर्च प्रोजेक्टर -२५००० ते ३००००       सीपीयू - १००००  अभ्यासक्रम खाजगी कंपनी किंवा इंटरनेटवरील वापरता येतो.       २) के-यान   

हे IIT Mumbai ने तयार केलेले ,Il & Fs Education कंपनीचे product 

यात १)  Inbuilt प्रोजेक्टर व  CPU  आहे. २) यात टच स्क्रीन पेन  येतो. ३) Dvd drive,USB,Tv tunal .4)Wireless Mouse & KeyBoard 5) Sound इ. चा समावेश होतो. पडद्यावर टच स्क्रीन पेनच्या साह्याने अध्यापन करता येते. कंपनीकडून K-CLASS नावाचा अभ्यासक्रम मिळतो.          खर्च - अंदाजे १लाख रु.च्या पुढे                                               ३) ई-प्रशाला

यात १)  Inbuilt प्रोजेक्टर व  CPU  आहे. २) यात टच स्क्रीन पेन  येतो. ३)Wireless Remote (40)  4) Mouse & KeyBoard 5) Sound इ. चा समावेश होतो. पडद्यावर टच स्क्रीन पेनच्या साह्याने अध्यापन करता येतो. कंपनीकडून अभ्यासक्रम मिळतो. खर्च - अंदाजे १लाख रु.च्या पुढे


         ४) प्रोजेक्टर व TABLET संच

                                 

यात १)  प्रोजेक्टर  २) Tablet  ३) HDMI Port 4) सौर box 5) Sound इ. चा समावेश होतो.Google Play Store Apps चा अभ्यासक्रमात वापर करू शकतो. किंवा Cpu ,Laptop जोडून इतर अभ्यासक्रम वापरता येतो.   खर्च - अंदाजे ६० हजार रु.

                               5)क्लासमेट(www.baljagat.com)                   

यात १)  Inbuilt प्रोजेक्टर व  CPU  आहे. २) यात टच स्क्रीन पेन  येतो. 3)mouse & KeyBoard ४) Sound इ. चा समावेश होतो. पडद्यावर टच स्क्रीन पेनच्या साह्याने अध्यापन करता येते.अभ्यासक्रम खाजगी कंपनी किंवा इंटरनेटवरील वापरता येतो.( अनिल सोनुने ,जि.प.शिक्षक जालना यांची निर्मिती)    खर्च - अंदाजे ६० हजार रु

६)मोबाईल प्रोजेक्टर

७) COMING SOON

                                               

            माहिती UPDATE होत आहे...


               


No comments:

Post a comment