Tricks and Tips /style>
जगभरातील डिजिटल क्रांतीने शिक्षणाचे संदर्भ बदललेले आहेत. सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात शिक्षण व तंत्रज्ञान यांचा समन्वय अतंत्य आवश्यक आहे.कठिण संकल्पना सोप्या करून सांगण्याबरोबर शिक्षणातील सर्वाधिक समस्यांचे उत्तर तुम्हाला तंत्रज्ञानात सापडेल.

कार्यालयीन Software

    आमचे मित्र महेश हारके सर यांनी तयार केलेले कार्यालयीन Software त्यांच्या परवानगीने येथे देत आहोत.
   १) Smart School Software --यात निर्गम उतारा,बोनाफाईड,T.c.,यासह  अनेक महत्वाची  कार्यालयीन कामे करता येतात.
                     Download  Smart School Software


  2) शालेय पोषण आहार Software ---
                                                    
                             Download  शालेय पोषण आहार Software 

3) वर्णनात्मक नोंदी इयत्ता १ ते ८ ---


                               Download  वर्णनात्मक नोंदी इयत्ता १ ते ८


४) शिष्यवृत्ती परीक्षा नियोजन

1 comment: