Tricks and Tips /style>
जगभरातील डिजिटल क्रांतीने शिक्षणाचे संदर्भ बदललेले आहेत. सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात शिक्षण व तंत्रज्ञान यांचा समन्वय अतंत्य आवश्यक आहे.कठिण संकल्पना सोप्या करून सांगण्याबरोबर शिक्षणातील सर्वाधिक समस्यांचे उत्तर तुम्हाला तंत्रज्ञानात सापडेल.

ऑनलाईन टपाल कसे बनवावे ?

केंद्रप्रमुख कार्यालय ,शिक्षणाधिकारी कार्यालय यांना तात्काळ टपाली माहिती संकलन करायचे असल्यास काही मिनिटात माहिती Google Docs च्या माध्यमातून जमा करता येते.फक्त Google Drive वर एक लिंक तयार करून ती Whats App किंवा E mail द्वारे पाठवावी.काही मिनिटात माहिती हजर.
             सर्वप्रथम Gmail चा Username व  Password  टाकून Google Drive वर जा...Google Drive वर Create Form वर click करा.यानंतर Form ला नाव दया.उदा.मोफत पाठयपुस्तक योजना माहिती.खाली पहिला प्रश्न टाका .Question type हे Text घ्या, व Done करा.याप्रमाणे आवश्यक तेवढे प्रश्न Add करा.व Done करा. यानंतर Send Form वर click करा.व आलेली लिंक Whats App किंवा E mail द्वारे पाठवा.त्या लिंक वरील माहिती भरून  संबधित व्यक्ती पाठवतील .ती आलेली माहिती आपल्याला Google Drive वर Recent वर Excel Format मध्ये दिसेल.त्याची आपण Print काढू शकतो.सदर माहिती लिंकधारक Android Mobile वरून भरू शकतात...
                      अशा पद्धतीने माहिती संकलन करता येते व काही प्रमाणात पेपरलेस टपाल करता येते..

No comments:

Post a comment